Hopp til innholdet

Vil du hjelpe?

Slik kan du bidra til å gjere dyras kvardag betre:

  • Kastrere kattane dine, og oppmod naboar og slektningar med katt om å gjere det same. Det er ikke nok heimar til alle nye kattekull. Kvart år vert det fødd ca 60 000 kattungar – 20 000 av dei finn ein heim!
  • Gi aldri bort eit dyr gratis, dei er verdt noke!
  • Få hunden og katten microchip-merka hos veterinær, slik kan ein finne tilbake til rett eigar dersom det forsvinn.
  • Reis aldri ifrå dyret utan pass og tilsyn!
  • Skaff deg kunnskap om dyras behov, lover og forskrifter.
  • Gi beskjed til Mattilsynet om vanskjøttede eller mishandlede dyr du veit om, du kan være anonym!
  • Dyrebeskyttelsen trenger midlertidige og permanente heimar til dyra, i tillegg til hjelp til praktisk arbeid, opplysning og kunnskapsformidling. Det er også behov for hjelp til politisk arbeid og økonomisk støtte.
  • Bli medlem i Dyrebeskyttelsen Norge Sogn og Fjordane.