Hjelpetelefon

Vår hjelpetelefon er bemanna av frivillige hjelparar og er ingen vakttelefon. 

Om det ikkje hastar set vi pris på om de heller sender oss ein epost til: post@dyrebeskyttelsen-sfj.no.

Husk å skrive ditt fulle navn, telefonnummer og adresse!

Telefonnummer denne veka er:– 97546348 helst sms!