Hopp til innholdet

Om oss

Dyrebeskyttelsen Sogn og Fjordane er ein avdeling under Dyrebeskyttelsen Norge og består av frivillige som arbeider for dyra sitt beste.

Vi hjelper mista/funne dyr attende til eigar, skaffar ny heim til forlatne og eigarlause dyr, tek vare på skadde og sjuke dyr, og bidrar med veiledning og råd gjennom vår vakttlelefon.

Omplassering av eigde kjæledyr hjelper vi til med i særskilte tilfelle og etter kapasitetsituasjon.

Kontaktinfo>