Hopp til innholdet

Påkøyrsel/skade

104355461Mattilsynet: Sist oppdatert: 27.06.2011

Alle har hjelpeplikt når de finner dyr som lider, dette er regulert i dyrevelferdsloven. Kommer du over et sykt eller skadet dyr skal du derfor hjelpe det så langt du kan.

For viltlevende smådyr, som mus og fugler, er ofte den beste hjelpen å avlive dyret raskt og humant. Dersom du ikke har kunnskap eller evne til å gjøre dette selv, kan en veterinær avlive dyret uten kostnad for deg. Veterinæren får økonomisk kompensasjon fra staten for å yte nødhjelp til ville og eierløse dyr.

Det er sjelden er god løsning å ta med seg syke eller skadde dyr hjem for rehabilitering. Rådfør deg med veterinær før du gjør dette, og husk at det allerede syke eller skadede dyret påføres ytterligere belastning når det holdes i fangeskap.

Eierløse dyr som er syke eller skadet skal som hovedregel tas med til veterinær. Veterinær kan i tillegg til å yte nødvendig førstehjelp, hjelpe til med å finne eventuell eier.

Dersom du kommer over skadet eller sykt storvilt, som hjortedyr, grevling og rev, er dette en sak for viltnemnda.
Politiet (telefon 02800) kan sette deg i kontakt med viltnemnda i din kommune.
Dersom du kolliderer med storvilt og det skadede dyret rømmer til skogs, er det hensiktsmessig å merke av hvor dyret sist ble sett, dette letter viltnemndas arbeid når de skal starte søk med hund.