Hopp til innholdet

Funne eit dyr

Funne ein katt:

  • Sjå etter øyre/microchip-merking
  • Spør i nabolaget
  • Annonser i avisa
  • Heng opp lapper
  • Ta bilde og post på Facebook

Dyrebeskyttelsen har oversikt over innrapporterte savnede katter.
Unge kattar finn ikke vegen heim sjølv, gi dei mat og stell til rette eigar innfinner seg.

Funne ein hund:

  • Sjå etter øyre/microchip-merking  eller navn på halsband.
  • Kontakt eigar om denne er kjent, om ikkje så kontakt politiet.
  • Dyrebeskyttelsen kan gi råd og veiledning og omplassere uavhenta hundar

Funne ein fugl:

Du finn informasjon og vakttelefon hos Fuglevakta, Norsk Ornitologisk Forening – birdlife.no/organisasjonen/fuglevakta.php

Funne eit pinnsvin:

Du finn informasjon og vakttelefon hos Pinnsvinhjelpen – www.pinnsvinhjelpen.no/

Funne ei flaggermus:

Du finn informasjon og vakttelefon hos Norsk Zoologisk Forenings flaggermusgruppe – zoologi.no/flmus/flm_funn.htm