Hopp til innholdet

Kva gjer eg?

lov


”Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.”

Lov om dyrevelferd