Hopp til innholdet

ID-merking

Kvifor ID-merke

ID-merking kan samanliknast med å utstyre ditt familiedyr med ein legitimasjon som verken kan mistast eller forfalskast – det er den einaste permanente metoden for å identifisere familiedyr. Hvis ditt familiedyr går seg vill eller blir stjelt kan dyret seinere identifiseres og kome tilbake til deg. Utan ID-merking er dyret i større grad overlatt til seg sjølv. Halsband kan mistast eller bli reve av og utan nokon form for identifisering er det ein svært vanskelig jobb å gjenforenast med det tapte familiemedlemmet.

Med ID-merking aukar sansynet for ei lykkeleg gjenforening. Personen som har funnet dyret kan ta det med til nærmeste mikrochipskanner og lese av ID-nummeret. Dette nummeret slår ein opp på internett, blant annet på Dyr.no. Der vil din kontaktinformasjon dukke opp. Hvis du allerede har ID-merka dyret ditt er det derfor viktig å hugse på å holde din kontaktinformasjon ajour.

Bettina og Anja med hittedyra som begge kom heim same dagen. Rømlingane hadde kvar sin ID- chip noko som gjorde det enkelt å finne eigar ved hjelp av vår ID- scanner.


Hanne H Kristensen, dyrlege Flora dyreklinikk

ID merking – hvorfor det?  

Mikrochip-merking (elektronisk merking)

Denne formen for identitetsmerking har fått stor utbredelse de siste ti årene. Den lille elektroniske brikken ligger inne i en liten glasskapsel på 11 x 2,1 mm. Id-merking med mikrochip er ikke smertefull og kan sammenlignes med å få en vaksine. Veterinæren injiserer kapselen under huden på dyret. Mikrochipen, eller transpondereren, er på forhånd programmert med et nummer. Dette nummeret vil følge dyret resten av livet. Mikrochipen blir omkapslet av bindevev og forblir på plassen for injeksjonen resten av livet. For å avlese id-nummeret fra en mikrochip trengs en skanner. Fordelen med mikrochipmerking er først og fremst at det er en varig og sikker merkingsmetode som ikke påfører dyret smerte, og som derfor kan benyttes allerede på valpe/kattungestadiet. En annen fordel er at det er umulig å forfalske en mikrochip. Ulempen med mikrochip er at den ikke synes, så ingen kan se om dyret har eier eller ikke. For å finne ut det, må dyret forflyttes til nærmeste skanner, men utbredelsen av skannere øker. Dyrleger, politi, Falken og etter hvert mange andre har tilgang til skannere. Metoden er ikke feilfri; det har forekommet at mikrochip «vandrer» i underhudsvevet og at enkelte har sviktet teknisk. Imidlertid er disse problemene sjeldne.
I tillegg til at ID merking knytter dyret ditt til deg, er den til uvurderlig hjelp for dyrleger, dyrevernsorganisasjoner og andre hjelpere av dyr. Ved dyreklinikken har vi tilfeller nesten hver eneste uke der vi får inn katter som enten er forvillet eller skadet, og der vi trenger å finne eierne raskt.

Uten ID-merking er dette svært vanskelig. Går det for lang tid er den eneste muligheten å finne nye hjem til forvillede katter. For dyr som er så skadet at de trenger mer omfattende dyrlegehjelp blir
ofte alternativet avliving dersom en ikke kan få tak i en eier i løpet av rimelig tid. Alle skadete dyr får selvsagt øyeblikkelig hjelp – uansett om eier er kjent eller ikke. Men dyr som ikke er ID-merket gir altså svært mye ekstraarbeid og tar opp sårt tiltreng plass hos fôrverter og på dyreklinikkene.
For den som er så uheldig å feks kjøre på en katt er det også fortvilende å ikke kunne finne eier og gi beskjed om dette. Mange katte-eiere får heller aldri vite hva som har skjedd med sitt savnede
kjæledyr. Det er gratis å få sjekket om et dyr er ID merket dersom en kommer i klinikkens åpningstid.
Det norske katteholdet innebærer et fritt og godt liv for kattene våre. Det stiller også krav til den ansvarlige katte-eier. Ved å ID merke katten din sikrer du ikke bare hjelp til katten din, men sørger også for at den ikke belaster andre unødig i situasjoner der den trenger hjelp – og ikke minst at du blir kontaktet slik at den får den hjelpen den trenger.

Ved Flora dyreklinikk har vi hatt en svært positiv utvikling de siste årene når det gjelder ID-merking av katt. De aller fleste nye katte-eiere velger å få sin katt ID-merket og vaksinert samtidig med kastreringen. De fleste dyreklinikker har en pakkepris på ID merking dersom den gjøres samtidig med feks vaksinering eller kastrering.

Vær en ansvarlig katte-eier – ID merk katten din!