Innkalling til årsmøte 2014

117934752Tid: Laurdag 22. mars 2014. Kl 15:00

Stad: Førde Gjestehus og Camping.

Alle er velkomne.

 

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Val av møteleiar
 • Val av referent
 • Val av tellekomité
 • Val av medlemmar til å signere årsmøteprotokollen
 • Årsmelding 2013
 • Årsrekneskap 2013
 • Saker frå styret
 • Innkomne saker
 • Budsjettforslag 2014
 • Val

 

Har du saker du ønskjer å fremme til årsmøtet, er du velkomen å ta kontakt.

Les meir om omplassering og prisar.
Vil du være forvert?
Vil du bli medlem?