Synes du måkene er ei plage?

Visste du at måkebestanden sør for Stadt er halvert? Ante du at Fiskemåke, Krykkje og Hettemåke er rødlista og dermed freda?

Det er  ei vanleg misoppfatning at det no er meir måker ein nokon gong. Mange av måkene sine naturlege leveområder er øydelagde og dei har difor slått seg meir til i tettstader og byar. Mange opplever desse fuglane som tallrike og ei plage blant anna pga støy og hekking på hustak. Dermed er respekten for måkene på eit lågt nivå hos fleire noko som utset denne fuglen for mykje motstand og lidingar. Tillatelse til felling kan berre gis etter skriftleg søknad til kommunen og gjeld berre vaksne fuglar. Det er ikkje tillete å fjerne/skade reir, egg eller ungar.

Ferdsel på tak fleire gonger om dagen i perioden før egglegginga byrjar er effektivt dersom ein vil unngå hekkande måker. Ein kan også spenne opp liner over takflata: ca 30 cm høge med halv meter mellomrom.  Rydding av gjengrodde holmar gjer at måkene kan føretrekke dette som hekkeområde og flytte hit dersom det er trygt. Mp

Norsk Ornitologisk Forening har sendt ut utfyllande informasjon om dette til alle fylkesmenn, fylkeskommunar og kommunar. Vi anbefalar sterkt denne linken kor du finn artikkel med meir interessant informasjon : http://birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=1019

 

Les meir om omplassering og prisar.
Vil du være forvert?
Vil du bli medlem?