Ja til dyrepoliti

JA til dyrepoliti i Norge – underskrift.no
Oppfordrer ALLE til å skrive under!!!!

Ber justisministeren vurdere dyrepoliti
Med 25 000 underskrifter ber Miljøpartiet De Grønne justisministeren om å vurdere etablering av dyrepoliti. – De siste dagers oppslag viser at ingen av de nåværende instansene er gode nok til å håndheve dyrevernloven, sier talsmann for Miljøpartiet De Grønne, Sondre Båtstrand, til BA. – Vi må få frem at det å plage dyr får konsekvenser.

INSPIRERT
Han mener Mattilsynet ikke gjør en god nok jobb, og at dyrevernnemndene er for svake. – Vi har fulgt med hvordan dyrepolitiet jobber i USA og er absolutt inspirert av å se hvordan de jobber. Det er viktig å samle kompetanse, det vanlige politiet har lite ressurser å bruke på dette.

Vi bør få én instans man kan ta kontakt med når det gjelder dyresaker, sier Båtstrand, som ikke har helt klart hvordan et dyrepoliti bør organiseres. – I vårt brev til justisministeren ber vi ham utrede nettopp dette.

SOM ØKOKRIM:
Ett forslag er å opprette en underenhet av Økokrim, på samme måte som det finnes en avdeling for miljøkriminalitet. – Men det vil også være viktig at dyrepolitiet er representert rundt i politidistriktene, sier Båtstrand. Miljøpartiet mener det er flere viktige argumenter for å opprette dyrepoliti. Også utover det å stille dyremishandlere til ansvar.

FORHINDRE:
– Symboleffekten er avgjørende. Ved å etablere slike enheter markerer vi at vi ikke tar lett på dette. I tillegg kan det forebygge vold mot mennesker. Forskningen til den amerikanske psykologen, Ken Shapiro, peker mot at vold mot dyr og vold mot mennesker henger sammen, sier Båtstrand. Han mener et dyrepoliti kan forhindre utviklingen av voldelig atferd hos enkelte, og på sikt gi det «vanlige» politiet mindre å gjøre.

 

Les meir om omplassering og prisar.
Vil du være forvert?
Vil du bli medlem?